Ayat Kursi

Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam al-Qur’an karena memuat makna-makna tauhid dan QudratNya, pengagungan serta keluasan sifat-sifat Allah Ta’ala. Ia bersifat kekal, sempurna, mulai dari mendengar, melihat, berkuasa, berkehendak dan sifat-sifat Dzatiyyah lainnya. terus menerus mengurusi segala sesuatu, Maha Selalu mengurusi, Yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan para makhluk, tidak tidur, pemberi syafâ’ah, maha kuasam, tidak memberatkan, membebankan dan menyusahkan-Nyya dalam menjaga/memelihara lelangit dan bumi, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar. 

NASKAH AYAT

ª!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd ÓyÕø9$# ãPq•‹s)ø9$# 4 Ÿw ¼çnä‹è{ù’s? ×puZř Ÿwur ×PöqtR 4 ¼çm©9 $tB ’Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 `tB #sŒ “Ï%©!$# ßìxÿô±o„ ÿ¼çny‰YÏ㠞wÎ) ¾ÏmÏRøŒÎ*Î/ 4 ãNn=÷ètƒ $tB šú÷üt/ óOÎgƒÏ‰÷ƒr& $tBur öNßgxÿù=yz ( Ÿwur tbqä܊Åsム&äóÓy´Î/ ô`ÏiB ÿ¾ÏmÏJù=Ï㠞wÎ) $yJÎ/ uä!$x© 4 yìřur çm•‹Å™öä. ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚö‘F{$#ur ( Ÿwur ¼çnߊqä«tƒ $uKßgÝàøÿÏm 4 uqèdur ’Í?yèø9$# ÞOŠÏàyèø9$# ÇËÎÎÈ  

 “Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.s.,al-Baqarah:255) 

Ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung di dalam al-Qur’an karena memuat makna-makna tauhid (tidak ada tuhan selain Dia), pengagungan (pemilik apa yang di langit dam di bumi, pemberi idzin, pemberi syafaat, maha mengetahui, Kursi Allah meliputi langit dan bumi, maha kuat, maha tinggi, maha besar), serta keluasan sifat-sifat Allah Ta’ala (hidup kekal, terus-menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk, tidak tidur).

Dianjurkan membaca ayat Kursi seusai setiap shalat fardlu, ketika akan tidur dan dibaca di dalam rumah untuk mengusir syaithan, dan menjadikan sebagai wirid bagi seseorang agar dia bisa membacanya baik pada waktu pagi atau petang, saat tidu.[1] 

 Ayat agung yang memuat makna-makna paling agung yang mengisi hati dengan rasa takut kepada Allah, terhadap kemuliaan dan kesempurnaan-Nya ini memang berhak untuk menjadi ayat al-Qur’an yang paling agung dan berhak pula mengisi hati pembacanya dengan keyakinan dan keimanan serta mendapatkan pemeliharaan Allah dari syaithan manakala diiringi dengan tadabbur dan pemahaman terhadap maknanya. 

Khasiat ayat kursi

 

 1. Saat Mau Tidur [diatas tempat tidur], membaca : Istigfar, Salawat Nabi, Al Ikhlash, lalu  Ayat Kursi: syaithan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.
 2. Berwudhu lalu baca ayat Kursi: Untuk meninggikan derajat (40 derajat ) dan akan mendapat pahala ibadah 40 tahun dan akan dinikahkan di akherat dengan 40 bidadari surga.
 3. Terkabulnya kebutuhan yang di inginkan. Untuk mendapatkannya lakukan di hari Kamis, saat sebelum keluar dari rumah, membaca: Surah Ali Imran, ayat Kursi, Al Qadr,  Al Fatihah.
 4. Setiap mau keluar dari rumah [hari apa saja] dianjurkan untuk membaca ayat Kursi supaya diberikan keselamatan dan dimudahkan semua urusannya serta dijauhkan dari kemiskinan &kekurangan.
 5. 5.      Bacakan ayat Kursi sebanyak 3 kali pada bejana/wadah air kemudian basuhkan ke wajah. Setelah itu sholat sunah 2 raka’at, pada masing-masing raka’at baca Al Fatihah dan Ayat Kursi maka apapun cita-2 atau keinginannya insyaallah akan tercapai.
 6. Untuk Terkabulnya doa: Setelah membaca doa apa yang dikehendaki, membaca : Ayat Kursi, surah Ali Imran ayat ke-2, surah Thaha ayat ke-111, surah Al Qadr.
 7. 7.      Untuk terhindar dari kefakiran [kemiskinan]: tiap hari membaca surah Al Waqiah, saat mau masuk rumah dari bepergian membaca : surat al Ikhlas dan ayat Kursi.
 8. Untuk mengobati orang sakit:  Setiap subuh selama 3 hari bacakan ayat Kursi sebanyak 106 kali, insyaallah akan cepat sembuh.
 9. Sakit kepala, pegang bagian yang sakit dan bacakan ayat Kursi 7 kali akan cepat tersembuhkan.
 10. 10.  Usai Sholat (wajib) membaca ayat Kursi setelah sholat wajib akan selamat dari kefakiran dan kekurangan, dan akan memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka.
 11. Dapat mendatangkan hajat bila ayat Kursi dibaca 100 kali pada waktu tengah malam setelah melakukan shalat sunat hajat.
 12. Membentengidiri sendiri,  rumah atau tanaman di sawah: jalanlah mengelilinginya sambil membaca ayat kursi samapai 3 kali. Setiap satu putaran hentakkan kaki ke tanah, lalu berniat rumah atau tanaman di sawah kelihatan seperti laut atau lapangan.

13. Dianjurkan membaca ayat Kursi seusai setiap shalat fardlu, ketika akan tidur akan dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan syaithan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.

14. Baca di dalam rumah untuk mengusir syaithan.

15. Membuat kita untuk mentadabburi dan merenungkannya. 

16. Menyuruh kita  menghayatinya di dalam seluruh kehidupan kita. 

17.Berusaha memperoleh memperoleh idzin dan ridla-Nya terhadap segala hal.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: